Spring naar inhoud

Foto: Marjolein Pruis
Marjolein

Marjolein deelt in onderstaande blog haar jarenlange ervaring in het samenwerken met dove en horende mensen, in organisaties en projecten. Ze schetst het belang van het begrijpen van elkaars verschillen in communicatie en persoonlijke omstandigheden. We zijn allemaal anders (diversiteit). Dat vraagt geduldige communicatie en steeds vragen aan elkaar wat iedereen bedoelt. Zodat je elkaar leert begrijpen. Samenwerken vraagt dus tijd, maar het is van belang om dingen te laten ontstaan en groeien.

“Al vele jaren zijn horende en dove mensen eraan gewend dat ze samenwerken vóór doofblinde mensen. Zoals ideeën en (leuke) programma’s organiseren voor doofblinde mensen. Later konden doofblinde mensen zélf aansluiten bij horende of dove mensen met hun ervaringsdeskundigheid. En zo nieuwe kansen krijgen hoe zelfstandig te werken, los van horende mensen.

In deze tijd gaat dat moeizamer. Gedacht wordt dat doofblinde mensen ‘alleen’ kunnen werken, zónder dove en horende mensen. Mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat dat niet voldoende werkt. Hoe komt dat? Ieder jaar komen er nieuwe regels van de overheid of bijvoorbeeld zorginstellingen. Het vraagt meer energie voor doofblinde mensen om deze te bestuderen en zelf aan te passen. Hun motivatie wordt langzaam minder. Doofblinde mensen hebben thuis ‘extra uitdagingen’ zoals braille-lezen, koken, boodschappen doen en planningen maken met begeleiders/tolken voor afspraken. Ieder doofblind persoon heeft daarnaast, door verschillende omstandigheden, een andere omgangswijze.

Als doofblind persoon samenwerken met dove mensen en horende mensen is heel fijn. Het geeft een goede balans en we delen ervaringen. Voor ‘nieuwe’ doofblinde mensen die actief willen zijn in samenwerken, vraagt het leren van en oefenen met:

  • Ideeën bedenken.
  • Begrijpen van taal van verschillende mensen via mail of app.
  • Motivatie.
  • Verschil tussen persoonlijk en zakelijk.
  • Grenzen stellen.
  • Geduld hebben.
  • Begrijpen van informatie van organisaties en overheid.
  • Aanpassingsvermogen (energie en tijd) als ogen achteruit gaan of omstandigheden veranderen.
  • Zelfvertrouwen.

Het is belangrijk dat ‘nieuwe’ doofblinde mensen samenwerken met ervaren doofblinde mensen, met dove mensen en met horende mensen. Zo kunnen zij zichzelf tijd geven en stabiel leven zonder stress. En we kunnen laten zien dat doofblinde mensen niet ‘zielig’ zijn. Door goed samenwerken en met ondersteuning van dove en horende mensen laten we juist zien dat we ‘Power’ hebben!”

Het verslag van onze activiteiten in 2019 staat online! DBCX heeft zich verder kunnen ontwikkelen, dankzij vrijwilligers en fondsen die ons steunden. Afgelopen jaar hebben we onderdelen van onze organisatie verder uitgewerkt. Een hoogtepunt was het verkrijgen van de ANBI status. Dit dankzij ondersteuning van de SESAM Academie.

Doofblinden Kamp
Het plan was om in 2019 voor de tweede keer een Doofblinden Kamp te organiseren. De werkgroep Doofblinden Kamp, met het onderdeel Tactiele Communicatie Trainingen, heeft een draaiboek gemaakt en voorbereidingen gedaan. Helaas bleek dit financieel niet haalbaar te zijn. Besloten is om het kamp te verplaatsen naar 2022. Een draaiboek, planning en begroting zijn in voorbereiding.

Website en social media
De huisstijl van onze website is vernieuwd en de website is toegankelijk gemaakt voor doofblinden. De social media kanalen LinkedIn en Instagram zijn opgezet en we hebben een redactiegroep opgestart. Nieuwe ideeën zijn bedacht, zoals het interviewen van doofblinde mensen over hun (levens)ervaringen. Ook hebben we een internationale kalender opgezet. Met succes!

Het bestuur heeft twee nieuwe leden gekregen: voor de functies Vice-voorzitter en Marketing & Communicatie.

Naar het jaarverslag (zie onderaan de pagina).

Accessibility