Spring naar inhoud

Jaarverslag 2019 Online!

Het verslag van onze activiteiten in 2019 staat online! DBCX heeft zich verder kunnen ontwikkelen, dankzij vrijwilligers en fondsen die ons steunden. Afgelopen jaar hebben we onderdelen van onze organisatie verder uitgewerkt. Een hoogtepunt was het verkrijgen van de ANBI status. Dit dankzij ondersteuning van de SESAM Academie.

Doofblinden Kamp
Het plan was om in 2019 voor de tweede keer een Doofblinden Kamp te organiseren. De werkgroep Doofblinden Kamp, met het onderdeel Tactiele Communicatie Trainingen, heeft een draaiboek gemaakt en voorbereidingen gedaan. Helaas bleek dit financieel niet haalbaar te zijn. Besloten is om het kamp te verplaatsen naar 2022. Een draaiboek, planning en begroting zijn in voorbereiding.

Website en social media
De huisstijl van onze website is vernieuwd en de website is toegankelijk gemaakt voor doofblinden. De social media kanalen LinkedIn en Instagram zijn opgezet en we hebben een redactiegroep opgestart. Nieuwe ideeën zijn bedacht, zoals het interviewen van doofblinde mensen over hun (levens)ervaringen. Ook hebben we een internationale kalender opgezet. Met succes!

Het bestuur heeft twee nieuwe leden gekregen: voor de functies Vice-voorzitter en Marketing & Communicatie.

Naar het jaarverslag (zie onderaan de pagina).

Accessibility