Spring naar inhoud

Visie en Missie

 

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat doofblinden uit hun isolement gehaald moeten worden. Daarbij is vaak hulp van lotgenoten nodig. DBCX wil deze hulp geven door werkgroepen te ondersteunen, die activiteiten voor doofblinden organiseren. Deze activiteiten kunnen cultureel, educatief, sociaal en recreatief van aard zijn. Hierdoor kunnen doofblinde mensen zich ontwikkelen, werken aan hun zelfredzaamheid en leren van elkaar.

Missie

Wij hebben de missie om doofblinden laagdrempelig een plek te geven, waar zij zich prettig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien en met anderen kunnen communiceren via (tactiele) gebarentaal.

Accessibility