Spring naar inhoud

MISSIE EN VISIE

Missie

Met onze activiteiten willen we bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van doofblinde mensen. Zodat zij dezelfde kansen krijgen als niet-doofblinden en volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarbij gaan we ervan uit dat mensen met doofblindheid hetzelfde kunnen bereiken als mensen die niet doofblind zijn.

Visie

We willen doofblinde mensen stimuleren in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. In een laagdrempelige omgeving waarin zij zich prettig voelen en kunnen communiceren via (tactiele) gebaren. Dit doen we door het ondersteunen van werkgroepen die activiteiten voor doofblinden organiseren. Deze activiteiten kunnen educatief, cultureel, sociaal en recreatief van aard zijn.

Daarnaast willen we deelname van doofblinde mensen aan de samenleving stimuleren door het bekender maken van de betekenis van doofblindheid.

Beleidsplan

In het Beleidsplan 2020-2024 staat het bovenstaande verder uitgewerkt.

Accessibility