Spring naar inhoud

DOELSTELLING

In de statuten staat onze doelstelling als volgt verwoord (artikel 2):

"Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van doofblinde personen door middel van het doen organiseren van daartoe strekkende culturele, educatieve en sociale activiteiten.

De stichting doet dit bij voorkeur door:

  • het geven van voorlichting over de communicatie met doofblinden, daaronder begrepen het organiseren van activiteiten gericht op het bevorderen van de bekendheid met de gebarentaal voor doofblinden, teneinde de maatschappelijke integratie van mensen met doofblindheid te bevorderen;
  • het organiseren en ondersteunen van maatschappelijke activiteiten gericht op het bevorderen van de communicatie door en met mensen met doofblindheid, teneinde hun emancipatie te bevorderen;
  • het behartigen van de maatschappelijke en sociale belangen van doofblinde personen met als doel het bevorderen van hun maatschappelijke integratie;
  • het organiseren en ondersteunen van sociale, maatschappelijke en emancipatoire activiteiten voor doofblinde personen mede gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie van personen met doofblindheid;
  • het (overkoepelend) samenwerken met andere (niet-commerciële) organisaties welke zich inzetten voor doofblinde personen in Nederland;
  • het verstrekken van (financiële) steun aan voornoemde (niet-commerciële) organisaties."
Accessibility